Privacy

Local Birds hecht veel waarde aan privacy. Zo zullen we nooit gegevens delen met andere partijen. 

Wel vinden we het belangrijk, dat consumenten in contact komen met de winkelier en andersom. We zoeken daarom naar een goede balans tussen informatie delen en privacy. Door zeer transparant te zijn over de eventuele gegevens die wij delen met de winkelier, en de mogelijkheid om hier niet aan mee te doen, proberen we de privacy te waarborgen, maar ook de winkelier te helpen.